barikan

آخرین اخبار در مورد جشن عاطفه ها

برپایی هزار و ۷۴۳ پایگاه جشن عاطفه‌ها در استان همدان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان از برپایی هزار و ۷۴۳ پایگاه جشن عاطفه‌ها در سطح استان همزمان با شروع سال تحصیلی خبر داد. محمد رسول شیخی زاده گفت: این پایگاه‌ها در میادین شهرها، پایگاه‌های سیار، پایگاه‌های مدارس و مراکز نیکوکاری برپا شده است. محمد رسول شیخی زاده گفت: این پایگاه‌ها در میادین شهرها، پایگاه‌های سیار، پایگاه‌های مدارس و مراکز نیکوکاری برپا شده است. محمد رسول شیخی زاده گفت ...

دایر بودن پایگاه های شور عاط،] ها تا دهم مهرماه

پایگاه‌های شور عاطفه‌ها تا دهم مهرماه دایر است و ۲۰ هزار و ۲۰۷ دانش‌آموز خراسان جنوبی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی هستند. عرب در حاشیه بازید از پایگاه‌های شور عاطفه‌ها گفت: در استان خراسان جنوبی ۲۰ هزار و ۲۰۷ دانش آموز و یک هزار و ۹۴ دانشجو تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند. او با بیان اینکه از ۲۰ هزار و ۲۰۷ دانش آموز تحت حمایت بیش از ۶۰۰ نفر از دانش آموزان در پایه دو ...