barikan
05 شهریور 1401 - 10:11

برنامه حزب‌الله برای حل بحران سیاسی لبنان هم‌زمان با مدیریت پرونده مرزبندی دریایی

حزب الله هم‌زمان با مدیریت پرونده ترسیم مرزهای دریایی با فلسطین اشغالی در تلاش برای حل پرونده تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور جدید جهت خروج از بحران سیاسی لبنان است. - اخبار بین الملل -به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، درحالی که در سایه مداخلات خارجی و کارشکنی برخی احزاب داخلی هنوز چشم‌اندازی برای تشکیل دولت یا انتخاب رئیس جمهور جدید در لبنان دیده نمی‌شود، اما حزب‌الله بر اساس یک رویکرد و موضع ثابت تصمیم گرفته وارد خط پرونده تشکیل دولت جهت خروج از بحران سیاسی کنونی شود و هم‌زمان با مدیریت پرونده مرزبندی دریایی با فلسطین اشغالی، پرونده سیاسی لبنان را نیز در دستور کار خود قرار داده است. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، درحالی که در سایه مداخلات خارجی و کارشکنی برخی احزاب داخلی هنوز چشم‌اندازی برای تشکیل دولت یا انتخاب رئیس جمهور جدید در لبنان دیده نمی‌شود، اما حزب‌الله بر اساس یک رویکرد و موضع ثابت تصمیم گرفته وارد خط پرونده تشکیل دولت جهت خروج از بحران سیاسی کنونی شود و هم‌زمان با مدیریت پرونده مرزبندی دریایی با فلسطین اشغالی، پرونده سیاسی لبنان را نیز در دستور کار خود قرار داده است.به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، درحالی که در سایه مداخلات خارجی و کارشکنی برخی احزاب داخلی هنوز چشم‌اندازی برای تشکیل دولت یا انتخاب رئیس جمهور جدید در لبنان دیده نمی‌شود، اما حزب‌الله بر اساس یک رویکرد و موضع ثابت تصمیم گرفته وارد خط پرونده تشکیل دولت جهت خروج از بحران سیاسی کنونی شود و هم‌زمان با مدیریت پرونده مرزبندی دریایی با فلسطین اشغالی، پرونده سیاسی لبنان را نیز در دستور کار خود قرار داده است.خبرگزاری تسنیمنمایندگان حزب‌الله در پارلمان و شخص سید «حسن نصرالله» دبیر کل این جنبش بارها تاکید کرده‌اند که اهمیت تشکیل دولت را دست کم نمی‌گیرند اما به دنبال نقض قانون اساسی لبنان نیز نیستند. بنابراین حزب‌الله در تلاش است تا دولتی کامل که قادر به از بین بردن تنش‌های موجود است در لبنان روی کار بیاید. به این ترتیب مقامات حزب‌الله در کنار «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان طرحی را برای فعال‌سازی روند تشکیل کابینه در نظر گرفته‌اند؛ به طوری که نه مانع از تشکیل و شروع به کار دولت جدید شوند نه اینکه عجله‌ای برای رونمایی از این کابینه دارند و درواقع تلاش دارند دولتی کارآمد در بازه زمانی مناسب سرکار بیاید. نمایندگان حزب‌الله در پارلمان و شخص سید «حسن نصرالله» دبیر کل این جنبش بارها تاکید کرده‌اند که اهمیت تشکیل دولت را دست کم نمی‌گیرند اما به دنبال نقض قانون اساسی لبنان نیز نیستند. بنابراین حزب‌الله در تلاش است تا دولتی کامل که قادر به از بین بردن تنش‌های موجود است در لبنان روی کار بیاید. به این ترتیب مقامات حزب‌الله در کنار «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان طرحی را برای فعال‌سازی روند تشکیل کابینه در نظر گرفته‌اند؛ به طوری که نه مانع از تشکیل و شروع به کار دولت جدید شوند نه اینکه عجله‌ای برای رونمایی از این کابینه دارند و درواقع تلاش دارند دولتی کارآمد در بازه زمانی مناسب سرکار بیاید.نمایندگان حزب‌الله در پارلمان و شخص سید «حسن نصرالله» دبیر کل این جنبش بارها تاکید کرده‌اند که اهمیت تشکیل دولت را دست کم نمی‌گیرند اما به دنبال نقض قانون اساسی لبنان نیز نیستند. بنابراین حزب‌الله در تلاش است تا دولتی کامل که قادر به از بین بردن تنش‌های موجود است در لبنان روی کار بیاید. به این ترتیب مقامات حزب‌الله در کنار «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان طرحی را برای فعال‌سازی روند تشکیل کابینه در نظر گرفته‌اند؛ به طوری که نه مانع از تشکیل و شروع به کار دولت جدید شوند نه اینکه عجله‌ای برای رونمایی از این کابینه دارند و درواقع تلاش دارند دولتی کارآمد در بازه زمانی مناسب سرکار بیاید.درخواست لبنان جهت بازگرداندن اموال بلوکه‌شده از غرب/ مرحله نهایی تحقیقات قضائی اروپا برای محکوم کردن ریاض سلامه درخواست لبنان جهت بازگرداندن اموال بلوکه‌شده از غرب/ مرحله نهایی تحقیقات قضائی اروپا برای محکوم کردن ریاض سلامهشخصیت لبنانی خطاب به سمیر جعجع: جاسوس اسرائیل نمی‌تواند رئیس جمهور لبنان شود شخصیت لبنانی خطاب به سمیر جعجع: جاسوس اسرائیل نمی‌تواند رئیس جمهور لبنان شوددیدار بی‌نتیجه میقاتی و عون برای تشکیل دولت لبنان دیدار بی‌نتیجه میقاتی و عون برای تشکیل دولت لبناناین درحالی است که برخی مولفه‌های سیاسی دیگر همانند جریان مسیحی حزب نیروهای لبنانی به ریاست سمیر جعجع مشغول تلاش جدی برای ایجاد خلاء ریاست جمهوری و جلوگیری از تشکیل دولت جدید هستند. این درحالی است که برخی مولفه‌های سیاسی دیگر همانند جریان مسیحی حزب نیروهای لبنانی به ریاست سمیر جعجع مشغول تلاش جدی برای ایجاد خلاء ریاست جمهوری و جلوگیری از تشکیل دولت جدید هستند.این درحالی است که برخی مولفه‌های سیاسی دیگر همانند جریان مسیحی حزب نیروهای لبنانی به ریاست سمیر جعجع مشغول تلاش جدی برای ایجاد خلاء ریاست جمهوری و جلوگیری از تشکیل دولت جدید هستند.زمانی که سید «حسن نصرالله» دبیر کل حزب‌الله در سخنرانی اخیر خود بر لزوم تشکیل دولت و خروج از بن‌بست سیاسی تاکید کرد به این معناست که حزب‌الله تلاش دارد متحد قدیمی خود یعنی جریان آزاد ملی را برای همکاری جهت پایان دادن به بحران سیاسی تشویق کند. به ویژه اینکه جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل اخیرا اعلام کرد که  ما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم درصورت پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون و درحالی که نامزدی برای جانشینی او معرفی نشده، دولت موقت اداره امور را به دست بگیرد. زمانی که سید «حسن نصرالله» دبیر کل حزب‌الله در سخنرانی اخیر خود بر لزوم تشکیل دولت و خروج از بن‌بست سیاسی تاکید کرد به این معناست که حزب‌الله تلاش دارد متحد قدیمی خود یعنی جریان آزاد ملی را برای همکاری جهت پایان دادن به بحران سیاسی تشویق کند. به ویژه اینکه جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل اخیرا اعلام کرد که  ما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم درصورت پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون و درحالی که نامزدی برای جانشینی او معرفی نشده، دولت موقت اداره امور را به دست بگیرد.زمانی که سید «حسن نصرالله» دبیر کل حزب‌الله در سخنرانی اخیر خود بر لزوم تشکیل دولت و خروج از بن‌بست سیاسی تاکید کرد به این معناست که حزب‌الله تلاش دارد متحد قدیمی خود یعنی جریان آزاد ملی را برای همکاری جهت پایان دادن به بحران سیاسی تشویق کند. به ویژه اینکه جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل اخیرا اعلام کرد که  ما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم درصورت پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون و درحالی که نامزدی برای جانشینی او معرفی نشده، دولت موقت اداره امور را به دست بگیرد.این جریان اعلام کرد، ما گزینه‌هایی در این خصوص داریم. یکی از گزینه‌هایی که نه ما می‌خواهیم و نه رئیس جمهور، این است که اگر قبل از پایان اکتبر نجیب میقاتی دولت را تشکیل ندهد، میشل عون در کاخ ریاست جمهوری بماند و  اگر این کار مغایر با قانون اساسی باشد، مدیریت کشور توسط دولت موقت و واگذار شدن اختیارات رئیس جمهور به این دولت نیز نقض قانون اساسی است. این جریان اعلام کرد، ما گزینه‌هایی در این خصوص داریم. یکی از گزینه‌هایی که نه ما می‌خواهیم و نه رئیس جمهور، این است که اگر قبل از پایان اکتبر نجیب میقاتی دولت را تشکیل ندهد، میشل عون در کاخ ریاست جمهوری بماند و  اگر این کار مغایر با قانون اساسی باشد، مدیریت کشور توسط دولت موقت و واگذار شدن اختیارات رئیس جمهور به این دولت نیز نقض قانون اساسی است.این جریان اعلام کرد، ما گزینه‌هایی در این خصوص داریم. یکی از گزینه‌هایی که نه ما می‌خواهیم و نه رئیس جمهور، این است که اگر قبل از پایان اکتبر نجیب میقاتی دولت را تشکیل ندهد، میشل عون در کاخ ریاست جمهوری بماند و  اگر این کار مغایر با قانون اساسی باشد، مدیریت کشور توسط دولت موقت و واگذار شدن اختیارات رئیس جمهور به این دولت نیز نقض قانون اساسی است.بنابراین حزب‌الله سعی دارد جریان آزاد ملی را متقاعد کند که همانند «نجیب میقاتی»  نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت و نزدیکان وی به سمت ایجاد یک خلل جدید در قانون اساسی نرود. بنابراین حزب‌الله سعی دارد جریان آزاد ملی را متقاعد کند که همانند «نجیب میقاتی»  نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت و نزدیکان وی به سمت ایجاد یک خلل جدید در قانون اساسی نرود.بنابراین حزب‌الله سعی دارد جریان آزاد ملی را متقاعد کند که همانند «نجیب میقاتی»  نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت و نزدیکان وی به سمت ایجاد یک خلل جدید در قانون اساسی نرود.روزنامه الاخبار به نقل از منابع آگاه از پرونده سیاسی لبنان گزارش داد، همه احزاب لبنانی می‌دانند که اگر دولت جدید لبنان تشکیل نگردد ممکن است جریان آزاد ملی بر اجرای ایده خود مبنی بر ماندن میشل عون در کاخ ریاست جمهوری بعد از تاریخ 31 اکتبر اصرار داشته باشد که این مسئله چالش‌های سیاسی جدیدی در سطح لبنان به وجود خواهد آورد. بنابراین جریان آزاد ملی به مخالفان خود از جمله حزب سمیر جعجع و متحدان وی هشدار داده که اجازه نمی‌دهد آنها از خلاء ریاست جمهوری برای روی کار آوردن دولت و رئیس جمهور مورد نظر خودشان سوء استفاده کند. روزنامه الاخبار به نقل از منابع آگاه از پرونده سیاسی لبنان گزارش داد، همه احزاب لبنانی می‌دانند که اگر دولت جدید لبنان تشکیل نگردد ممکن است جریان آزاد ملی بر اجرای ایده خود مبنی بر ماندن میشل عون در کاخ ریاست جمهوری بعد از تاریخ 31 اکتبر اصرار داشته باشد که این مسئله چالش‌های سیاسی جدیدی در سطح لبنان به وجود خواهد آورد. بنابراین جریان آزاد ملی به مخالفان خود از جمله حزب سمیر جعجع و متحدان وی هشدار داده که اجازه نمی‌دهد آنها از خلاء ریاست جمهوری برای روی کار آوردن دولت و رئیس جمهور مورد نظر خودشان سوء استفاده کند.روزنامه الاخبار به نقل از منابع آگاه از پرونده سیاسی لبنان گزارش داد، همه احزاب لبنانی می‌دانند که اگر دولت جدید لبنان تشکیل نگردد ممکن است جریان آزاد ملی بر اجرای ایده خود مبنی بر ماندن میشل عون در کاخ ریاست جمهوری بعد از تاریخ 31 اکتبر اصرار داشته باشد که این مسئله چالش‌های سیاسی جدیدی در سطح لبنان به وجود خواهد آورد. بنابراین جریان آزاد ملی به مخالفان خود از جمله حزب سمیر جعجع و متحدان وی هشدار داده که اجازه نمی‌دهد آنها از خلاء ریاست جمهوری برای روی کار آوردن دولت و رئیس جمهور مورد نظر خودشان سوء استفاده کند.اخباراما در این بین حزب‌الله تلاش دارد جریان آزاد ملی را قانع کند که خلاء ریاست جمهوری برای لبنان پایان دنیا نیست و این اتفاق بارها افتاده است. علاوه بر آن خطر ماندن میشل عون در کاخ ریاست جمهوری بعد از پایان مهلت مقرر در 31 اکتبر بسیار بیشتر از خالی بودن جای اوست و این موضوع تاثیرات منفی بر عرصه سیاسی کشور خواهد گذاشت و در وهله نخست همه باید جهت انتخاب یک جانشین مناسب برای میشل عون همکاری کنند.  به همین منظور قرار است نبیه بری چهارشنبه هفته جاری درباره سازوکار انتخاب رئیس جمهور جدید صحبت کند. اما در این بین حزب‌الله تلاش دارد جریان آزاد ملی را قانع کند که خلاء ریاست جمهوری برای لبنان پایان دنیا نیست و این اتفاق بارها افتاده است. علاوه بر آن خطر ماندن میشل عون در کاخ ریاست جمهوری بعد از پایان مهلت مقرر در 31 اکتبر بسیار بیشتر از خالی بودن جای اوست و این موضوع تاثیرات منفی بر عرصه سیاسی کشور خواهد گذاشت و در وهله نخست همه باید جهت انتخاب یک جانشین مناسب برای میشل عون همکاری کنند.  به همین منظور قرار است نبیه بری چهارشنبه هفته جاری درباره سازوکار انتخاب رئیس جمهور جدید صحبت کند.اما در این بین حزب‌الله تلاش دارد جریان آزاد ملی را قانع کند که خلاء ریاست جمهوری برای لبنان پایان دنیا نیست و این اتفاق بارها افتاده است. علاوه بر آن خطر ماندن میشل عون در کاخ ریاست جمهوری بعد از پایان مهلت مقرر در 31 اکتبر بسیار بیشتر از خالی بودن جای اوست و این موضوع تاثیرات منفی بر عرصه سیاسی کشور خواهد گذاشت و در وهله نخست همه باید جهت انتخاب یک جانشین مناسب برای میشل عون همکاری کنند.  به همین منظور قرار است نبیه بری چهارشنبه هفته جاری درباره سازوکار انتخاب رئیس جمهور جدید صحبت کند.منابع آگاه لبنانی به روزنامه الجمهوریه اعلام کردند که این سخنرانی نبیه بری اهمیت بالایی در شرایط بحرانی لبنان دارد و شامل نقشه راهی برای خروج از بن‌بست سیاسی است. بنابراین همه لبنانی‌ها جدا از گرایش و فرقه‌های سیاسی خود باید برای پایان دادن به این شرایط متشنج با یکدیگر همکاری کنند. منابع آگاه لبنانی به روزنامه الجمهوریه اعلام کردند که این سخنرانی نبیه بری اهمیت بالایی در شرایط بحرانی لبنان دارد و شامل نقشه راهی برای خروج از بن‌بست سیاسی است. بنابراین همه لبنانی‌ها جدا از گرایش و فرقه‌های سیاسی خود باید برای پایان دادن به این شرایط متشنج با یکدیگر همکاری کنند.منابع آگاه لبنانی به روزنامه الجمهوریه اعلام کردند که این سخنرانی نبیه بری اهمیت بالایی در شرایط بحرانی لبنان دارد و شامل نقشه راهی برای خروج از بن‌بست سیاسی است. بنابراین همه لبنانی‌ها جدا از گرایش و فرقه‌های سیاسی خود باید برای پایان دادن به این شرایط متشنج با یکدیگر همکاری کنند.از سوی دیگر روزنامه اللواء گزارش داد که بعد از آخرین دیدار میان میشل عون و نجیب میقاتی برخی واسطه‌ها وارد خط تشکیل دولت شده‌اند، از جمله حزب‌الله که در تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دوطرف است و احتمالا در سایه این تلاش‌ها طی دو روز آینده دیدار جدیدی میان عون و میقاتی برگزار گردد. از سوی دیگر روزنامه اللواء گزارش داد که بعد از آخرین دیدار میان میشل عون و نجیب میقاتی برخی واسطه‌ها وارد خط تشکیل دولت شده‌اند، از جمله حزب‌الله که در تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دوطرف است و احتمالا در سایه این تلاش‌ها طی دو روز آینده دیدار جدیدی میان عون و میقاتی برگزار گردد.از سوی دیگر روزنامه اللواء گزارش داد که بعد از آخرین دیدار میان میشل عون و نجیب میقاتی برخی واسطه‌ها وارد خط تشکیل دولت شده‌اند، از جمله حزب‌الله که در تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دوطرف است و احتمالا در سایه این تلاش‌ها طی دو روز آینده دیدار جدیدی میان عون و میقاتی برگزار گردد.انتهای پیام/ انتهای پیام/انتهای پیام/
منبع: تسنیم
شناسه خبر: 664628