barikan
05 شهریور 1401 - 15:59

بشرتشنه فرهنگ صحیح انبیاء الهی/دانشگاه ها طرح و برنامه ارائه دهند

بیرجند- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه بشر امروز تشنه فرهنگ صحیح مکتب انبیا است، گفت: نیاز است حوزه و دانشگاه طرحی ارائه دهند که جامعه از تفکر لیبرالی آزاد شود. به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه طرح حامیم در دانشگاه بیرجند با بیان اینکه انسان باید وظیفه و هدف از آفرینش خود را بداند، افزود: همچنین دانشجو و طلبه باید به ویژگی انسانی انسان توجه داشته باشد که در این دنیا چه می‌کند و برای چه تلاش می‌کند. خبرنگار مهروی علم را یکی از تفاوت‌های موجود بین انسان و حیوان دانست و افزود: خداوند به انسان قدرت اختیار داده است که می‌تواند هر کاری را انجام ندهد و کاری هم که انجام می‌دهد ارزش و نمره برای او در نظر گرفته است. آیت الله عبادی با بیان اینکه انسان در جهت عمل خودش همواره توجه دارد و یا می‌تواند توجه داشته باشد، که چه می‌کند و هدف او از خلقت چه است، اظهار کرد: عدم شناخت درست از علم، گاهاً باعث می‌شود که علم مخرب واقع شود. وی بیان کرد: متأسفانه دشمنان از روی هوای نفس آزادی را انجام هر کاری و هرج و مرج جلوه می‌دهند و جامعه بی بند و بار و هرج و مرج را جامعه آزاد می‌داند. نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: نعمت بزرگ آزادی با تعبیر غلطی که دشمنان دارند، می‌تواند موجب سقوط انسان شود که لازم است حوزه و دانشگاه روی این موضوع کار کنند. آیت الله عبادی با بیان اینکه بشر امروز تشنه فرهنگ صحیح مکتب انبیا است، اظهار کرد: در شرع مقدس و تعلیمات انبیا هر چه که مانع سیر و سلوک شود، در فضای عمومی که همه ذی‌حق هستند، ممنوع است. وی ادامه داد: امید است حوزه و دانشگاه طرحی را رقم بزنند که نوع بشر از دست تفکر لیبرالی و وحشی‌های اروپا و آمریکا آزاد شود. آیت الله عبادی اظهار کرد: انسان موجودی آزاد است که با اراده می‌تواند بر طبیعت و غریزه خود قالب شود که این یک سرمایه عظیم برای انسان است. نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: افرادی که با آلوده کردن محیط عمومی حق آزادی افراد دیگر را ضایع می‌کنند، خودشان هم ادعای آزادی دارند.
منبع: مهر
شناسه خبر: 666884