barikan
18 مرداد 1401 - 17:16

سه دهک کم درآمد هرمزگان زیر پوشش بیمه درمان قرار گرفت

همه دهک‌های یک تا سه در هرمزگان بصورت کامل تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند

مدیرکل بیمه سلامت هرمزگان گفت: در کشور بیش از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار و در هرمزگان نیز بیش از ۸۵ هزار نفر از دهک‌های یک تا سه به صورت رایگان زیر پوشش خدمات بیمه سلامت همگانی قرار گرفتند.

مدیرکل بیمه سلامت هرمزگان گفت: در کشور بیش از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار و در هرمزگان نیز بیش از ۸۵ هزار نفر از دهک‌های یک تا سه به صورت رایگان زیر پوشش خدمات بیمه سلامت همگانی قرار گرفتند.علی علیزاده گفت: افرادی که هیچ بیمه پایه‌ای ندارند می‌توانند از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند شوند.

او گفت: هرچند که به دلیل کاهش هزینه‌ها اولویت، مراجعه به مراکز درمانی دولتی است، اما این بیمه در مراکز خصوصی هم با تعیین پزشک خانواده معتبر است.

دارندگان بیمه سلامت در مراکز درمانی دولتی و خصوصی ۱۰ درصد از هزینه‌های بستری و ۳۰ درصد از خدمات سرپایی را پرداخت می‌کنند.هرمزگانی‌ها می‌توانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری شهروندی بیمه سلامت به نشانی اینترنتی eservices.ihio.gov.ir و یا دفاتر پیشخوان دولت پس از نام نویسی از خدمات این بیمه استفاده کنند.

تا کنون بیش از یک میلیون و ۲۹ هزار نفر در هرمزگان زیرپوشش بیمه سلامت همگانی قرار گرفتند.

تا کنون بیش از یک میلیون و ۲۹ هزار نفر در هرمزگان زیرپوشش بیمه سلامت همگانی قرار گرفتند.اگر هزینه کل یک خانوار (از تمامی افراد خانوار که به طور متوسط 3.3 نفر در نظر گرفته می‌شود) حدود ۷۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه باشد، این خانواده در دهک یک قرار می‌گیرد و جزو ۱۰درصد فقیرترین خانواده‌های جامعه است. اگر هزینه خانوار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد، خانواده را در دهک 2 قرار می‌دهد. هزینه دو میلیون تومانی خانوار را در دهک سوم جای گذاری می‌کند.

اگر هزینه کل یک خانوار (از تمامی افراد خانوار که به طور متوسط 3.3 نفر در نظر گرفته می‌شود) حدود ۷۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه باشد، این خانواده در دهک یک قرار می‌گیرد و جزو ۱۰درصد فقیرترین خانواده‌های جامعه است. اگر هزینه خانوار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد، خانواده را در دهک 2 قرار می‌دهد. هزینه دو میلیون تومانی خانوار را در دهک سوم جای گذاری می‌کند.باشگاه خبرنگاران جوانهرمزگانبندرعباس

شناسه خبر: 555762