barikan
14 مهر 1401 - 21:35

« سروری» رئیس شورای اسلامی شهرستان بیرجند شد

بیرجند _ انتخابات هیئت رئیسه سال دوم فعالیت شورای شهرستان بیرجند برگزار و «عباس سروری» به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان بیرجند انتخاب شد. به گزارش خبرنگار مهر امروز پنجشنبه یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهرستان بیرجند برای انتخاب هیئت رئیسه جدید شورای شهرستان بیرجند برگزار شد. در این جلسه با رأی اعضای شورای اسلامی شهرستان بیرجند، عباس سروری به عنوان رئیس، ویدا ناصری نایب رئیس و رضا حسنی صفت منشی شورای اسلامی شهرستان بیرجند انتخاب شدند. ‌
منبع: مهر
شناسه خبر: 771992