barikan
01 آبان 1401 - 02:58

تل آویو در آستانه جنگ داخلی قرار دارد

رئیس اسبق شاباک در یادداشتی با هشدار نسبت به تشدید اختلافات داخلی در رژیم صهیونیستی، گفته است که تل آویو در آستانه جنگ داخلی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رئیس اسبق سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به شاباک، نسبت به خطرات جنگ داخلی احتمالی به سبب چنددستگی و اختلافات گسترده و بی‌سابقه در جامعه صهیونیستی هشدار داد. خبرگزاری مهرشاباکاین هشدار را «یوال دیسکن» در مقاله‌ای در روزنامه عبری زبان یدیعوت احرونوت مورد اشاره قرار داده و گفته است که رژیم صهیونیستی در ۳ مرحله با خطر حقیقی و وجودی مواجه بوده است: «مورد اول و دوم طی سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۷۳ اما سومین خطر حقیقی که پیش روی موجودیت این رژیم قرار دارد، در سال جاری است.» یوالدیسکنیدیعوتاحرونوتدیسکن در این مقاله تصریح می‌کند که خطر وجودی کنونی با دو خطر قبلی که عبارت بود از جنگ با ارتش‌های عربی، کاملاً متفاوت است، چرا که خطر کنونی، خطر تجزیه و فروپاشی داخلی و در نهایت جنگ داخلی شدید است. دیسکننویسنده در ادامه هشدار می‌دهد که هرگز به اندازه امروز نگران نبوده، چرا که ایدئولوژی‌های مختلف و اختلاف در آرا و نظرات همیشه بوده و ضروری هم بوده، اما در دهه دوم و سوم پس از سال ۲۰۰۰ ایدئولوژی‌ها تقریباً به طور کامل متفاوت از سیاست‌های اسرائیلی بوده و به سمت تنفر و انزجار پیش رفته که برخی شخصیت‌هایی که دارای منافع شخصی هستند، آن را شعله‌ور کردند. رئیس اسبق شاباک تاکید کرد که این موج تنفر بازی خطرناکی را در سیاست رژیم صهیونیستی آغاز کرده، به گونه‌ای که دیگر کسی تاب تحمل مخالف خود را ندارد، چه در میان راست‌گرایان و چپ‌گرایان، چه در بین عرب‌ها و یهودیان، چه بین اشکنازی‌ها و شرقی‌ها و چه بین مذهبی‌ها و سکولارها. شاباکیوال دیسکن در بخش دیگری از این مقاله آورده است که تمایل نسل جدید اسرائیلی‌ها به خدمت نظامی به ویژه در یگان‌های جنگی هر روز کمتر می‌شود. یوالدیسکنشکاف اجتماعی، نزاع داخلی، عدم شکل گیری هویت و کلیدواژه‌هایی از این دست، به کرار از داخل رژیم صهیونیستی اعم از مسئولین، رسانه‌ها و یا محققان خارجی شنیده می‌شود. پیشتر نیز «نفتالی بنت»، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در سخنانی گفته بود: «ما دو بار کابینه‌هایمان را از دست دادیم. اولی در دوران داوود که پس از ۸۰ سال با درگیری داخلی از بین رفت و معبد دوم که یک حکومت مستقل و متحد بود در ۷۷ امین سالش با نزاع داخلی و اختلاف نابود شد ما ۲۰۰۰ سال آواره شدیم؛ چون تسلیم نزاع و اختلاف داخلی شدیم. ما در دولت سوم هستیم و در حال نزدیک شدن به بحران دهه هشتاد. این درس تاریخی برای ماست و از تکرار آن خسته نمی شوم». قبل تر امثال ایهود باراک و خود نفتالی بنت چند بار به دهه هشتاد و نحسی اون برای یهودی‌ها اشاره کرده بودند. گیریپیشترنفتالیبنتسالشنمینفتالیبنتاونترس از فروپاشی از درون در سال‌های اخیر برای صهیونیست‌ها جدی تر هم شده است. یکی از این چالش‌ها یهودیان تندرو که به اصطلاح حریدی خطاب می‌شوند، هستند. طیفی که اگر در سال‌های ابتدایی اعلام جعلی رژیم صهیونیستی اندک بودند، امروزه به یک چالش، بازیگر و یک اقلیت در کنار دیگر اقلیت‌ها قرار گرفته‌اند. حریدی
منبع: مهر
شناسه خبر: 796857